Bào ngư

248.000 

  • Sashimi
  • Tiềm nấm rau xanh
  • Nướng mọi
  • Hấp