Cải làn Quảng Đông luộc chấm trứng / xào tỏi

80.000