Đùi cừu nướng sốt lá hương thảo/nấm/tiêu/vang đỏ

800.000