Hàu Việt Nam

48.000 

  • Sashimi
  • Bỏ lò phomai
  • Nướng mỡ hành