Ngao hai cồi

580.000 

  • Nướng mỡ hành
  • Hấp sả
  • Hấp cải