Ốc hương nhỏ

880.000 

  • Rang me
  • Nướng
  • Hấp sả