Ốc nữ hoàng

1.180.000 

  • Xào hành răm
  • Xào sốt X.O
  • Xào sốt bơ tỏi
  • Sashimi