Sò huyết

580.000 

  • Xào sốt X.O
  • Nướng mọi
  • Hấp sả