Tôm sú (sz 15)

1.640.000 

  • Hấp
  • Nướng mọi
  • Nướng muối ớt
  • Chiên trứng mặn
  • Chiên phòng phong
  • Hấp trái dừa
  • Rang me
  • Bỏ lò phomai