Tu Hài

1.080.000 

  • Bỏ lò phomai
  • Nướng mỡ hành