Sườn cừu nướng sốt lá hương thảo/nấm/tiêu/vang đỏ

380.000